Brann/tyveri anlegg/IKT

Vi utfører installasjon av alle type svakstrømanlegg. Vi har stor kunnskap om de ulike fabrikater for brann og tyveri. Dessuten leverer vi nødlysanlegg, og vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. Vi lever også UPS og reservekraftanlegg.