Privacy policy

Formål og anvendelse

Hensikten med denne policyen er å sikre at vi håndterer personopplysninger i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Retningslinjene dekker all behandling der personopplysninger håndteres og inkluderer både strukturerte og ustrukturerte data.

Conductor AS skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at beskyttelsen av personlig integritet er sterk i konsernet. Dette gjelder behandling av personopplysninger om kunder og ansatte, samt om andre personer som kan være registrert i Conductor AS sitt  IT-system.

Denne policyen gjelder for: Conductor AS

Anvendelse av GDPR

Nettstedet www.conductor.as er i samsvar med GDPR – databeskyttelsesforordningen som gjelder i hele EU.

Tilgang til datafiler
Nettstedet www.conductor.as/ lagrer informasjonskapsler, midlertidige internettfiler. Tilgang til datamaskinbasert informasjon: Alle brukere som har gitt personlig informasjon til nettstedet, kan be om en kopi av informasjonen fra administratoren og be om endring eller sletting av feil informasjon, i samsvar med databeskyttelsesforordningen.

I et slikt tilfelle, send et brev til:

Conductor AS
Kløvninsten 1
1739 Borgenhaugen

Besøkende på dette nettstedet anbefales å tillate midlertidig lagring av informasjonskapsler for å gjøre det lettere å navigere på nettstedet. Brukere kan avvise informasjonskapsler ved å konfigurere nettleseren.

Organisasjon og ansvar Overholdelse av vår håndtering av personopplysninger skjer fortløpende i forbindelse med interne revisjoner.Eventuelle hendelser angående personopplysninger som vi behandler, skal rapporteres til DPO uten forsinkelse. Våre krav til personopplysninger som skal håndteres i samsvar med GDPR, må alltid sikres når du anskaffer IT-løsninger og tjenester og være en del av kravspesifikasjonen og eventuelle avtaler.

Behandling av personopplysninger

Hver behandling av personopplysninger skal se ut i henhold til følgende prinsipper.

  • Legalitet
  • Formålsbegrensning
  • Oppgaveminimalisering
  • Korrekthet
  • Lagrings minimering
  • Integritet og konfidensialitet

Behandlingen på dette nettstedet og den oppgitte informasjonen håndteres av ansatte i Conductor AS.

Informasjon gis ikke til tredjeparter med mindre det er uttrykkelig tillatt eller påkrevd å overholde juridiske krav. Data lagres ikke lenger enn nødvendig, men bare så lenge det er en pågående dialog eller kontraktsforhold.