Juridisk informasjon

Juridisk information

Nettstedet www.conductor.as eies av Conductor AS. Firmaet er registrert og har sitt kontor på Borgenhaugen, Sarpsborg:

Kløvningsten 1
1739 Borgenhaugen
Tlf: 69 15 79 55

Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Registrerad i Dublin Trade and Companies Register under nummer 419 423 728.

Vilkår og betingelser for bruk 

Conductor AS’s nettsted er et kreativt verk som er beskyttet av immaterielle rettigheter. Enhver reproduksjon eller gjenbruk av deler av nettstedet eller nettstedet i sin helhet til andre formål, uten samtykke fra Conductor AS, utgjør et brudd på lov om opphavsrett i henhold til åndsverksloven, noe som gjør den som begår overtredelsen skyldig i privat- og strafferett.

Nettstedet og alt innhold, inkludert merker, tekster, illustrasjoner, logoer, firmanavn, produkter og fotografier er eksklusiv eiendom for Conductor AS. Conductor AS’s varemerke og alle kommersielle varemerker nevnt på nettstedet er registrerte varemerker. All reproduksjon og / eller gjenbruk og / eller bruk, helt eller delvis, av disse varemerkene er derfor forbudt, og Conductor AS fraskriver seg alt ansvar for slike dokumenter.

Informasjonen på dette nettstedet er ikke i endelig og kan endres uten varsel.

Conductor AS fraskriver seg alt ansvar for HTML-lenker på dette nettstedet som fører direkte til andre nettsteder eller internettressurser generelt.

Brukere av dette nettstedet bruker det utelukkende på egen risiko, og Conductor AS gir ingen garantier med hensyn til bruk, verken direkte eller indirekte.