Kommunalteknikk

Også innen kommunalteknikk har vi god kompetanse. Vi utfører installasjoner innen vannrensing, avløpsrensing, pumpestasjoner og trykkøkningsstasjoner. Conductor AS har opparbeidet høy grad av tillit og har inngått rammeavtaler med flere kommunale foretak.

Prosjekter

Ettersom bedriften er hjemmehørende i Sarpsborg har det vært svært hyggelig å kunne vinne anbudskonkurranser i sitt eget nærmiljø.  Vi har hatt to store rehabiliteringsjobber for Sarpsborg kommune de siste årene. Vi har utført elektro- og instrumentinstallasjonene ved Baterød vannverk samt Alvim RA.  Dette har vært svært gode referanser for oss når vi i ettertid har vunnet kontrakter for Larvik kommune, Oslo VAV og Askim kommune.  I Oslo har vi vært involvert i et rehabiliteringsprosjekt ved Bekkelaget renseanlegg, og i Askim ved et nytt rehabiliteringsprosjekt ved Askim Vannverk.