Infrastruktur

Conductor har omfattende erfaring med flere ulike installasjoner knyttet opp mot infrastruktur. Vi utfører installasjoner innenfor veilys, tunnelbelysning og ventilasjon.  Her kan vi levere komplette løsninger med lysberegninger, installasjon, test og driftsstart, samt serviceoppdrag.

Prosjekter

Det største infrastrukturprosjektet vi så langt har levert er den nye forbindelsen over Vesterelven i Fredrikstad, som er en del av fylkesvei 108. Her har vi levert veilys og pumpestasjoner for Park & Anlegg, tilløpskonstruksjonene til den nye Værste-broa for Skanska, og tunnelbelysning og ventilasjon i Bjølstad-tunnelen for Statens Vegvesen. Vi har i etterkant av dette vært involvert i en rekke større og mindre prosjekter i Østfold og Akershus.