Industri

Conductors styrke ligger i lang erfaring med elektro- og instrumentinstallasjoner i ulike industrier. Vi leverer installasjoner blant annet innen treforedling, kjemi og metallurgisk industri. Våre leveranser omfatter alt fra prosjekter med komplette løsninger hvor vi står for engineering, installasjon, test og idriftsettelser, til serviceoppdrag som kan løses av vår dyktige medarbeidere.  Dessuten utfører vi kalibrering av instrumenter for trykk og temperatur.

Prosjekter
En av våre største kunder er Borregaard i Sarpsborg.  Her utfører vi kontinuerlig oppdrag, enten gjennom inngått rammeavtale eller gjennom enkeltprosjekter. Av de større prosjektene kan nevnes den nye fyrkjelen som gjør at Borregaard kan avvikle olje som brensel og gå over til LNG-gass, og det nye anarobe renseanlegget som er bygget for å kunne rense alt utslipp til Glomma.  Senest nå har vi vært involvert i utskiftning av hovedtavle og styresystem på «spraytørka» og klorfabrikken, samt utført installasjoner for Siemens AS for nye linjedrifter på rullmaskinen.  Dette gjennomføres på svært kort tid og krever mye og grundige forberedelser, noe vi har mye erfaring med. Disse jobbene krevde opptil 40 montører.