Energi

Conductor har gjennom flere år opparbeidet stor kompetanse også på dette området. Vi utfører installasjoner innen avfallsforbrenningsanlegg, varmesentraler og biogassanlegg, og påtar oss både komplette leveranser samt serviceoppdrag. Også på dette området utfører vi kalibrering av instrumenter for trykk og temperatur.

Prosjekter

Vi har levert en rekke installasjoner de siste årene. Den største leveransen hadde vi da Hafslund Varme AS bygde sitt forbrenningsanlegg for søppel ved Borregaard. Her hadde vi to kontrakter, én direkte med Hafslund Varme AS med byggelektro som omfattet lys, brannvarsling, adgangskontroll og IKT, samt én kontrakt med Energos som leverte prosessen, og hvor vi sto for alle installasjoner for prosess-elektro og instrumentering. Nylig overleverte vi en installasjon i forbindelse med Østfold Energis anlegg for Kalnes Energisentral som skal gi varme og kjøling til det nye sentralsykehuset på Kalnes.