Arbeidsområder

Conductor har siden firmaet ble etablert i 2007 bygget opp kompetanse på en rekke områder. Vi har lang erfaring med elektro- og instrumentinstallasjoner, og har hatt oppdrag både for industrien og det offentlige. Firmaet er lokalisert til Sarpsborg, men har etter hvert vunnet kontrakter også utenfor vårt nærområde. Vi har opparbeidet høy grad av tillit og har inngått rammeavtaler med en rekke av våre kunder. Blant våre arbeidsområder kan nevnes industri, infrastruktur, energi, kommunalteknikk, skipsindustri og offshore, samt miljø- og skateparker. Gå inn på hvert punkt for å lese mer om hva vi kan tilby og hvilke prosjekter vi har vært involvert i.