Om oss

 

Conductor AS

Conductor AS er en solid leverandør av alle typer elektrotekniske tjenester.

Vi har ansatte med mange års erfaring innen elektro- og instrumentinstallasjon, og som kjenner hvilke krav til kvalitet og punktlighet som er avgjørende for våre kunder.

Firmaet ble etablert i 2007 og har kontor i Sarpsborg, og er et datterselskap til Vinci Energies Nordic AB med hovedkontor i Gøteborg, Sverige.

Conductor AS er akkreditert leverandør i Sellihca (link). Firmaet er også registrert leverandør i StartBANK (link). Vi re-sertifiseres hvert år. Conductor har rammeavtaler med en lang rekke kunder, og er stolte av den tillitt som er vist oss gjennom dette, noe som gir vår bedrift tyngde og troverdighet.

Navnet «Conductor» er hentet fra engelsk og betyr blant annet elektrisk leder eller dirigent. Vi ønsker å være ledende innen bransjen.

Vår fremste kundegruppe er innen industri og infrastruktur.

Vår filosofi

Conductor AS skal være en annerledes installatør, hvor menneskelige ressurser og kompetanse er vår viktigste salgsvare. Det vi gjør, skal vi være best på. Parallelt med å levere installasjonstjenester har vi brukt store ressurser på å utvikle spisskompetanse blant våre medarbeidere. Dette for både å kunne utvide spekteret av tjenester vi leverer, og for å skape et kreativt og utviklende miljø for våre medarbeidere. Videreutvikling av menneskelige ressurser er et viktig satsningsområde for bedriften.

Det er svært viktig for oss å ivareta helse, miljø og sikkerhet, både for våre medarbeidere og våre kunder. Vår kvalitetshåndbok sikrer ikke bare gode rutiner for den tekniske utførelsen og korrigering av feil, men inneholder også systemer som ivaretar menneskene som utfører oppgavene.

Vår grunnfilosofi er: Kvalitet skapes av mennesker.